Abolicji składkowej nie zatrzymują nowe długi

Dla umorzenia zaległości składkowych na podstawie ustawy abolicyjnej nie ma znaczenia to, czy po wydaniu pierwotnej decyzji ZUS, określającej należności do umorzenia i do spłaty, powstały kolejne zaległości z tytułu bieżących składek.