Bez porozumienia w sprawie przyszłorocznych podwyżek

Centralne związkowe i ogólnopolskie organizacje pracodawców nie uzgodniły wspólnego stanowiska w sprawie przyszłorocznego wzrostu płacy minimalnej, wynagrodzeń w sferze publicznej i emerytur.