Błąd pracodawcy nie zmieni skutków wniesienia sprzeciwu po terminie

Pracownik złożył sprzeciw od kary nagany, którą nałożyliśmy na niego już w okresie biegu wypowiedzenia umowy o pracę, bo bez usprawiedliwienia nie stawił się w pracy. Sprzeciw wniesiono po 10 dniach, czego nasz dział kadr nie zauważył, i mimo przekroczenia terminu – sprzeciw rozpoznaliśmy. Co prawda go odrzuciliśmy, ale pracownik złożył odwołanie, tym razem pismo zostało złożone w terminie. Czy nasz błąd wpłynie na skuteczność odwołania? Czy sąd rozpozna je merytorycznie?