Brak pouczenia o zakazie pracy podczas choroby czasami przesądzi o zasiłku

Niektóre sądy uznawały, że ZUS nie udzielając takiej informacji przed wypłatą świadczenia, nie może żądać jego zwrotu. Po zmianie przepisów taka argumentacja nie będzie skuteczna.