Cyberpolicja będzie działać też poza granicami kraju

Ułatwienie i przyspieszenie procedur związanych z delegowaniem policjantów do zwalczania cyberprzestępczości do działań za granicą zakłada projekt rozporządzenia przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji. Ministerstwo szykuje też inne udogodnienia dla funkcjonariuszy nowej służby.