Czy potrącając składki od przychodu byłego pracownika, należy brać pod uwagę jego aktualny status ubezpieczeniowy?

Na jakich zasadach są oskładkowane noclegi pracowników poza miastem, w którym firma ma siedzibę? Dlaczego deklaracja rozliczeniowa może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego przeciwko płatnikowi? Jaki zakres swobody ma organ egzekucyjny, decydując o zawieszeniu postępowania?