Domniemanie stosunku pracy: Co dziesiąty pracownik platform dostanie etat

Projektowana unijna dyrektywa w sprawie pracy poprzez aplikacje internetowe (typu Uber) poprawi sytuację prawną zatrudnionych w ten sposób, ale może też doprowadzić do obniżenia ich wynagrodzeń. Około 10 proc. zarobkujących skorzysta z domniemania stosunku pracy. Tak wynika z wstępnego stanowiska resortów rodziny, rozwoju i cyfryzacji w sprawie projektowanych przepisów wspólnotowych.