Dorabiający emeryt nie dostanie dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego

Jeśli były pracownik firmy, w której działa zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), ma płatne zajęcie na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie może otrzymać dofinansowania z jego pieniędzy do wyjazdu na turnus.