Duża liczba wniosków o 500+ nie może być usprawiedliwieniem dla bezczynności

Sytuacja, w której rodzic czeka ponad rok na rozstrzygnięcie wojewody w sprawie dotyczącej 500+ na dziecko, podważa zaufanie do organów administracji publicznej i jednoznacznie wskazuje na rażące naruszenie prawa.