Finansowanie rezydentur problemem dla lecznic

Wynagrodzenia rezydentów chcących przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych powinny zostać zwiększone. Obecnie bowiem finansowanie wkładu do PPK jest po stronie pracodawcy, choć co do zasady pensje specjalizujących się lekarzy wypłaca resort zdrowia.