Category Archives: Blog

So many people want a Ford Maverick that Ford’s stopped taking orders

If you want a Ford Maverick pickup but haven’t placed an order already yet, time’s running out. On Thursday, Ford will stop accepting any new retail orders for the 2022 model year Maverick, company spokesman Michael Levine said in an email. After that, buyers will have to wait until order banks open for the 2023 model year this summer.

Meta is building an AI supercomputer

Facebook has long bet that artificial intelligence can help it with the difficult task of moderating posts from its billions of users. Now its parent company is taking a step that could move it closer to that elusive goal: building its first supercomputer.

Polski Ład. Niepewna grudniowa dopłata do pensji

Dziś jest ostatni dzień, w którym pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika za grudzień ubiegłego roku. Wciąż są jednak wątpliwości, czy ją otrzyma, jeśli jeszcze nie wypłacił mu wyrównania tej pensji z uwagi na zamieszanie z Polskim Ładem.

150 mln zł na rekompensaty za niższe wpływy na ZFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie co miesiąc przekazywał na wniosek pracodawcy, na konto prowadzonego przez niego zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), kwotę stanowiącą iloczyn stanu zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi i 4 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę.

Urlop nie może pozbawiać dodatku za nadgodziny

Skorzystanie z wypoczynku w miesiącu z wypracowanymi nadgodzinami nie może pozbawiać rekompensaty finansowej za ponadwymiarową pracę, bo zniechęcałoby to do wybierania wolnego. Dotyczy to także pracowników tymczasowych. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 stycznia 2022 r.

Emerytury stażowe. Związki krytykują pomysł prezydenta

Okresy składkowe i nieskładkowe uprawniające do skorzystania z emerytury bez względu na wiek są zdecydowanie zbyt wysokie, beneficjentami rozwiązania będzie niewiele osób – to zarzut NSZZ „Solidarność” i OPZZ do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który jest procedowany w Sejmie.

SN o podleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu: Liczy się istota sporu

W sprawie z odwołania od decyzji ZUS o niepodleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu wartość przedmiotu zaskarżenia jest ustalana jako suma świadczeń z ubezpieczenia chorobowego za sporny okres (nie więcej niż za rok). Nie jest to jednak sztywna reguła. Wszystko zależy od tego, o co chodzi w danej sprawie – uznał skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

Składka zdrowotna w górę. Dla niektórych

1007,81 zł zapłacą z tego tytułu przedsiębiorcy zarabiający ponad 300 tys. zł rocznie i rozliczający się z fiskusem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Prezes GUS ogłosił właśnie dane konieczne do wyliczenia składki zdrowotnej zgodnie z zasadami przewidzianymi w Polskim Ładzie.

Striking photographs show 'America in crisis'

„America in Crisis,” first opened in 1969 at the Riverside Museum in Manhattan. Conceived by Magnum Photos, it was a powerful exhibition meant to document the tumultuous US presidential election of the year before and assess the state of the nation. Featuring the work of 18 photographers, it was immortalized in a book which published the same year and showed a deeply fractured society.

Zmiana rozkładu czasu pracy bez określenia zasad w regulaminie może być wykroczeniem

W naszej firmie kilku pracowników choruje na COVID-19, inni trafiają na kwarantannę. Jesteśmy zmuszeni do zmiany rozkładu czasu pracy wręcz z dnia na dzień. Powiedziano mi, że to złamanie przepisów kodeksu pracy. Czy rzeczywiście nie mogę zmienić rozkładu czasu pracy pracowników, nawet gdy jeden z pracowników zachoruje lub zostanie objęty kwarantanną? Czy mogę to zrobić na wniosek pracownika?

Ireland’s data centers are an economic lifeline. Environmentalists say they’re wrecking the planet

In the west of Ireland lies a medieval market town, its roots steeped in legend. Beyond the labyrinth of narrow streets of the center are the chimney stacks of housing developments that still puff coal and peat. Past those homes, on the outskirts of Ennis, is an unremarkable but huge plot of land, nestled between a power station and farmland where cattle and sheep graze. This is where a mysterious company has applied to develop a new data center the size of 22 American football fields.