Jak dokonać potrącenia, gdy pracownik zwrócił się o zwiększenie kwoty wolnej z powodu COVID-19

Pracownik w wieku 41 lat ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na dużą sumę. W maju otrzyma nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy w wysokości 4830 zł (nagrody wypłacane są co pięć lat), standardowo wynagrodzenie zasadnicze 4200 zł (pełny etat) oraz dodatek motywacyjny w wysokości 15 proc. pensji. Otrzymuje również zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w formie ryczałtu wynoszącego 417,90 zł (limit 500 km). Ponadto złożył wniosek o stosowanie wyższej kwoty wolnej od potrąceń, motywując go tym, że żona utraciła pracę wskutek panującej pandemii. Pracownik ma jeszcze dziecko niepełnoletnie na utrzymaniu. Jak rozliczyć pracownika w maju przy podstawowych kosztach, oświadczeniu PIT-2 oraz podstawowej wpłacie na pracowniczy plan kapitałowy?