Jak rozliczyć pracownika z obniżoną wpłatą podstawową do PPK

Jesteśmy jednostką samorządową i w tym roku wdrażamy PPK. Umowa o prowadzenie PPK została podpisana 31 marca br. Kiedy dokonać pierwszych wpłat do instytucji finansowej, jeśli wynagrodzenia są płatne na koniec miesiąca? Kto ma prawo do obniżenia podstawowej wpłaty? Czy dotyczy to wyłącznie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?