Jak rozliczyć zobowiązania wobec zmarłego pracownika

Liczba zgonów w Polsce rośnie. W ubiegłym roku zmarło o 67 tys. osób więcej niż jeszcze rok wcześniej. Choć te niepokojące statystyki dotyczą przede wszystkim osób w wieku poprodukcyjnym, nie może dziwić, że pracodawcy coraz częściej pytają o to, jak prawidłowo rozliczyć się z pozostałych do wypłaty kwot należnych zmarłemu pracownikowi. Tym bardziej że wypłata wynagrodzenia zmarłego pracownika, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop lub odprawy pośmiertnej podlega w pierwszej kolejności regulacjom prawa pracy, a dopiero w drugiej ‒ powszechnie obowiązującemu prawu spadkowemu.