Jak ująć zakup odzieży roboczej dla pracownika

Prowadzę księgi w firmie, która ma obowiązek zakupu odzieży roboczej dla załogi. W jaki sposób trzeba zaewidencjonować odzież przekazaną zatrudnionym?