Jak ustalić chorobę zawodową [Krok po kroku]

Choroba ma charakter zawodowy, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem jej wykonywania.