Kiedy można zmienić warunki zatrudnienia cudzoziemca

Tylko w wyjątkowych sytuacjach jest to możliwe bez uzyskiwania nowego zezwolenia, m.in. w przypadku reorganizacji w firmie, przejścia z umowy cywilnoprawnej na etat czy powierzenia innej pracy na krótki czas. Obecnie wprowadzono jednak przejściowo ułatwienia w modyfikowaniu zasad określonych w umowie.