Liczba L4 w pandemii utrzymuje się na podobnym poziomie

Do listopada 2021 r. osobom ubezpieczonym w ZUS wystawiono 20,8 mln zaświadczeń lekarskich na 229 mln dni absencji. Dla porównania w całym 2020 r. zarejestrowano ich 22,7 mln na 266,6 mln dni. W stosunku do 2019 r. oznaczało to wzrost liczby L4 o 0,3 proc. i wzrost liczby dni absencji o 4,4 proc.