Można pozyskiwać adresy przyszłych pracowników

Czy jako pracodawca mamy prawo żądać od osoby, co do której została już podjęta decyzja o zatrudnieniu, informacji o miejscu zamieszkania? Jest to niezbędne do skierowania jej na obowiązkowe, wstępne badania lekarskie.