MRPiT: W procesie elektronizacji dokumentacji są dwa obowiązki informacyjne

Pierwszy to wymóg powiadomienia o rezygnacji z dokumentacji papierowej, który można spełnić w dowolny sposób, drugi zaś – już bardziej sformalizowany – dotyczy odebrania jej od pracodawcy