Najbiedniejsi artyści z dofinansowaniem do ZUS

Rząd planuje dopłacać do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osobom posiadającym status artysty zawodowego, które mało zarabiają.