Niektóre szkoły naruszyły przepisy płacowe o potrąceniach

Błąd popełniły te placówki, które pomniejszając pensję o dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach w okresie nauki zdalnej, nie uzyskały na to działanie zgody nauczyciela. Tak uważa większość przepytanych przez nas ekspertów.