Nowy druk wywiadu środowiskowego

Pierwsza część wypełnianego przez pracownika socjalnego kwestionariusza została podzielona na segmenty obowiązkowe oraz fakultatywne. O tym, które z nich trzeba uzupełnić, będzie decydował on samodzielnie, w zależności od okoliczności danej sprawy.