Nowy właściciel nie może zmienić umowy o pracę na terminową

Zmiana umowy o pracę ze stałej na taką na czas określony dokonana przez nowego pracodawcę po przejściu zakładu pracy i przejęciu załogi jest prawnie niedopuszczalna – orzekł Sąd Najwyższy