O pensji rządowych urzędników nie zawsze decyduje fachowość

Dzięki dużej rozpiętości płacowej istnieje pełna dowolność w wynagradzaniu członków korpusu służby cywilnej. Zdaniem ekspertów potrzebne są jasne kryteria ustalania ich zarobków