Obowiązkowe okresy odpoczynku pracownika pracującego zdalnie

Zgodnie z art. 132 § 1 k.p. pracownik, w tym również pracujący zdalnie, musi mieć zagwarantowany nieprzerwany dobowy odpoczynek od pracy trwający co najmniej 11 godzin.