Płatnik poinformuje ZUS, jaki zawód wykonuje ubezpieczony

Już 16 maja wchodzi w życie zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która nakłada na firmy taki obowiązek. Zmodyfikowane i dostosowane zostaną także formularze zgłoszeniowe.