Podstawa wypowiedzenia umowy na czas określony do podważenia

Zamierzamy złożyć naszemu pracownikowi wypowiedzenie, ale spodziewamy się, że złoży od niego odwołanie do sądu. Czy to, że jest zatrudniony na czas określony, oznacza, że nie może kwestionować podstaw wypowiedzenia? Czy sąd może je badać?