PPK: Wniosek o zawarcie umowy można złożyć w każdym czasie

Czy osoby 55+, które nie zapisały się do PPK w czasie, gdy pracodawca zawierał umowę o prowadzenie programu, mogą jeszcze do niego przystąpić?