Pracodawca nie powinien zwlekać z informowaniem pracowników o PPK

Pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK i wkrótce podpisze umowę o prowadzenie PPK. Pracownicy zostali przez niego poinformowani, od kiedy w firmie prowadzony będzie pracowniczy plan kapitałowy. Czy ciążą na nim inne obowiązki informacyjne?