Rząd zajmie się pracą zdalną i badaniem trzeźwości

Do końca września Rada Ministrów ma przyjąć projekty nowelizacji kodeksu pracy dotyczące wprowadzenia na stałe przepisów o pracy zdalnej oraz możliwości sprawdzania trzeźwości pracowników w firmie (wyrywkowe, prewencyjne kontrole). Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych RM.