Senat chce ułatwień dla medyków

Uproszczenie postępowania w sprawie stwierdzania chorób zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne oraz zrównanie wysokości świadczeń przysługujących z tego tytułu, niezależnie od formy wykonywania zawodu – to podstawowy cel senackiego projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne.