Stała suma to nie ekwiwalent, więc trzeba zapłacić składki

Ryczałt za pranie odzieży roboczej ustalony w jednakowej kwocie dla wszystkich pracowników nie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uznał ZUS.