Stopa bezrobocia w kwietniu. Oto dane MRPiT

Kwiecień jest drugim miesiącem z rzędu, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy zmniejszyła się – podało MRPiT.