Świadczenie postojowe. Zawieszenie firmy nie pozbawia pomocy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która rozlicza się kartą podatkową i jest zwolniona z opłacania VAT, może otrzymać postojowe, nawet jeżeli zawiesiła działalność – uznał Sąd Okręgowy w Toruniu.