Szersza ochrona w firmach międzynarodowych

Zatrudnieni będą mieli większą kontrolę nie tylko nad łączeniem się spółek z różnych państw, ale też w razie innych przekształceń tego typu firm. Tak wynika z projektu ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Trafił on już do konsultacji społecznych.