Trzeba dookreślić zasady badania trzeźwości pracowników zdalnych

Pracodawcy powinni wiedzieć, jak to weryfikować, udowodnić i postępować z zatrudnionym, gdy zachodzi podejrzenie, że pracując np. w miejscu zamieszkania, spożywał alkohol w godzinach pracy.