Uniwersytet Warszawski podjął decyzję w sprawie nauki zdalnej. Duże zmiany w nowym roku akademickim

Władze rektorskie Uniwersytetu Warszawskiego poinformowały za pośrednictwem strony internetowej uczelni, o zmianach dotyczących trybu kształcenia w roku akademickim 2021/2022. W komunikacie czytamy, że zajęcia na UW odbywać się będą w formule stacjonarnej.