Zabezpieczanie interesów przez strony dążące do zatrudnienia [ANALIZA]

Nawiązanie stosunku pracy nierzadko jest poprzedzone długim procesem rekrutacyjnym, wymagającym zarówno od pracodawcy, jak i kandydata na dane stanowisko dużego nakładu czasu i pracy.