Zdalna praca zbyt elastyczna? Definicja może objąć nawet przedstawicieli handlowych

Nowa, projektowana definicja zdalnego wykonywania obowiązków jest tak szeroka, że może objąć np. przedstawicieli handlowych. Możliwe będzie wskazywanie kilku miejsc, z których się je świadczy