ZUS planuje zmiany, które ułatwią prowadzenie firmy

Zmiany sposobu rozliczania składek oraz obliczania i wypłaty zasiłków to kwestie, które organ rentowy będzie konsultował z mikro i małymi przedsiębiorcami.