Związkowa rezerwa wobec Krajowego Planu Odbudowy

Dalsze uelastycznienie zatrudnienia, brak programów tworzenia stabilnych miejsc pracy (zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej), nieprawidłowa ocena roli i znaczenia pracy zdalnej – to tylko przykładowe zarzuty, które przedstawiły związki zawodowe w opiniach do projektu Krajowego Planu Odbudowy.