Zwierzęta po służbie będą otoczone opieką

Rząd chce zapewnić dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną czworonogom służącym w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbie Więziennej i wojsku.