Cudzoziemcy a prace sezonowe. Zatrudnienie w czasie pandemii jeszcze łatwiejsze

Niektóre branże, np. rolnictwo, ogrodnictwo lub turystyka, co do zasady mogą szybciej zalegalizować pracę cudzoziemców na kilkumiesięczne okresy. Dodatkowo w czasie pandemii przewidziano pewne uproszczenia.