Czy nauka hybrydowa pozbawia rodziców prawa do świadczenia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za dni, w których rodzic musi osobiście zająć się dzieckiem, czyli także za czas nauki w domu.