Czy pracodawca może się domagać od podwładnego, by ten wskazał mu miejsce spędzania wolnego czasu

Co do zasady jest to wykluczone. Są jednak sytuacje, gdy wolno o to zapytać, np. z powodu ewentualnej kwarantanny lub wystąpienia awarii w zakładzie pracy.