Jak legalnie zatrudniać obcokrajowca w czasie epidemii

Uzyskiwanie dla cudzoziemców zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy na standardowych zasadach może być obecnie trudniejsze, choćby z uwagi na zakłócenia w pracy urzędów. Dlatego wprowadzono przejściowe rozwiązania, które mają ułatwić życie i pracodawcom, i obywatelom innych państw.