Jednorazowe świadczenie dla urzędnika nie wymaga przeprowadzki

Urzędnikowi służby cywilnej przysługuje świadczenie z tytułu przeniesienia służbowego do innej miejscowości także wówczas, gdy odbywa się ono w ramach tej samej jednostki organizacyjnej administracji państwowej, a urzędnik nie przeprowadza się do miejscowości, w której siedzibę ma jego nowy pracodawca – orzekł Sąd Najwyższy.