Kwoty wolne od potrąceń obowiązują również po ustaniu stosunku pracy

W takiej sytuacji przy wypłacie świadczeń nie ma też znaczenia, czy jest ona opóźniona, czy dokonano jej w terminie. Tak wynika ze stanowiska MRPiT.