Limity płacowe z ustaw kominowych dotyczą także należności do PPK

Nie wiadomo, jak powinno odbywać się wstrzymanie wpłat do PPK i czy na pracodawcy w związku z tym ciążą jakieś obowiązki informacyjne. Eksperci wskazują, że mamy do czynienia z luką w prawie.